BLODVEGER – NS-tvangsarbeid i Nordnorge

Michael Stokke, Bergen, historiker och forskare vid Narviksenteret. Har givit ut ett flertal publikationer om tvångsarbete i Norge. Sin master skrev han om sovjetiska civilarbetare och sin doktorsavhandling om de jugoslaviska tvångsarbetarna i Norge under den tyska ockupationen. Sinje Kätsch, Berlin, konstterapeut, är Stokkes partner i Vajswerks Recherche-Theater-Projekt. Hon har varit bosatt i Norge och gjort research tillsammans med Michael Stokke för Narviksenteret; hennes morfar var som politisk fånge tvångsarbetare i Nord-Norge.

Eystein Markusson är chef för Narviksenteret I Narvik. Vid konferensen Tysk-ryska museet i Berlin Karlshorst den 17 oktober 2018 höll han avslutningsföredraget i kapitulationssalen. Hans föredrag finns här tillgängligt på tyska, norska, ryska och engelska.

Dr. Marina Panikar, Archangelsk, historiker. Docent i historia och filosofi vid institutet för stats- och samhällsvetenskap samt regionala och internationella studier vid det statliga universitetet i Archangelsk, där hon också är ställföreträdande rektor. Doktorsavhandling 2008 om sovjetiska krigsfångar i Norge under Andra Världskriget. Sedan 2010 ett flertal publikationer kring detta ämne. Ingrid Damerow, Berlin är historiker och forskare specialiserad på östra Europa och samarbetar med Marina Panikar i Vajswerk Recherche-Theater-Projekt. Arbetar som frilans på tysk-ryska museet i Berlin-Karlshorst och vid Wannseekonferensens hus. Hon har översatt och publicerat flera biografier av ryska överlevande från Förintelsen och Gulag.

Dr. Milan Koljanin, Belgrad, är historiker vid Historiska institutet i Belgrad. I sin forskning har han specialiserat sig på koncentrationslägersystemet i Serbien under Andra Världskriget. Beate Niemann, Berlin, har arbetat som utlandskorrespondent. Hon har skrivit en biografi om sin far Bruno Sattler, som under kriget bl.a. tjänstgjorde vid säkerhetstjänsten i Belgrad som chef för avdelning IV Gestapo. Till hans befogenhet hörde bl.a. order om skjutningar och deportation till tvångsarbete, även till Norge. Jovan Arsenić, Berlin, psykolog och filmskapare av serbisk-kroatisk härkomst med tyskt pass. Hans farmor överlevde som ung flicka koncentrationslägret Bergen-Belsen. Hans farfar deporterades som kommunist till tvångsarbete i Tyskland.

Hanna Sjöberg, Berlin, är konstnär och arbetar med tematiska utställningsprojekt. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm och konsthögskolan i Berlin. I samarbete med Maria Backman, Stockholm, arbetar hon med konstprojektet I Förvar med temat flyktingförläggningar i Sverige under Andra Världskriget.

Gaby Oelrichs, är projektledare för BLODVEGER och tidigare bibliotekschef vid det tyska historiska institutet i Washington D.C. och Wannseekonferensens hus i Berlin.

Christian Tietz, är historiker och regissör. Han har initierat Vajswerk Recherche-Theater Berlin. För iscensättningen av ”Zur Endlösung der Zigeunerfrage” erhöll han 2015 Hans Frankenthal priset av stiftelsen Auschwitz Kommitté. Efter ”Die Hungerplan-Konferenz” och ”Die Leben des Berl Kostinski” är BLODVEGER hans tredje iscensättning vid det tysk-ryska museet i Berlin-Karlshorst.